Cele
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic


 • promocja wsi Łobaczew Duży, gminy i miasta Terespol, powiatu bialskiego i województwa lubelskiego;
 • wspieranie odnowy i rozwoju miejscowości z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i materialnego miejscowości;
 • rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działalność wspomagająca rozwój i integrację społeczności lokalnej;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, krajoznawstwa, rekreacji i aktywnego wypoczynku;
 • edukacja, oświata i wychowanie;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie turystyki, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność charytatywna;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym również transgranicznej z Republiką Białorusi.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem